( علیرضا کاشی - هم حجره ) یک موسسه ی صهیونیستی در آمریکا وجود دارد که برای تحریم اقتصادی بیشتر و توقف برنامه صلح آمیز هسته ای ایران ، تلاش زیادی می کند.
نام این موسسه صهیونیستی ، موسسه متحد علیه ایران هسته ای united against nuclear iran - UANI است. (در مورد این موسسه می توانید از لینک های پاورقی مطلب ، اطلاعات خوبی کسب کنید.) (1)
از جمله تلاش های این موسسه صهیونیستی ، نصب پوستر و بیلبوردهای ضد احمدی نژاد ، در سفرهای رئیس جمهور به نیویورک است.
should not be in n.y 
نباید در نیویورک باشد
should not be in the u.n 
نبایددرسازمان ملل باشد
 

 

 

he is not welcome here
او در اینجا استقبال نمی شود
 
نکته مهم: شاید این گروه صهیونیستی باورش هم نمی شد که روزی عده ای که نام انقلاب را در ایران ، یدک می کِشند ، به راه ندادن احمدی نژاد در فلان جا و فلان جا ، مسرور شوند!!!
پایان مطلب


 
توضیحات درباره این موسسه صهیونیستی: