از دوستان عزیزی که برای بروز کردن وبلاگ تذکر دادند ، متشکرم.

بعد از احمدی نژاد ، نوشتن سخت است .

نه اینکه نباید نوشت ...

اتفاقا باید نوشت و این رسالت ماست که بنویسیم ...

من همینجا اعتراف می کنم که امثال من هم در حق احمدی نژاد ، کوتاهی کردیم ...

چه در دوران ریاستش ،

و چه بعد از آن ...

البته ما سعی می کردیم ، اما بیشتر هم می توانستیم ...

امیدوارم که دکتر ، امثال من را حلال کند ...

اما سخت است ...

ان شاءالله از این به بعد بیشتر به جای مطالب طولانی ، حرفک های خود و ترواشات ذهنی ام را می نویسم.

دعایمان کنید ...