حماسه ۲۲ بهمن ۹۵ر شرایط دیگر، قشرِ مستحقِّ قوّه‌ی قهریه، مایه‌ی فحشا و گسترش لااُبالی گری هستند!!!


اما موسم راهپیمایی و انتخابات که می‌شود، حضور همه‌ی اقشار از جمله این #بدحجاب ها مایه‌ی مباهات مسئولین و رسانه‌های دولتیست!!!


از این روست که خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های دولتی و ارزشی و ... در‌به‌در دنبال این سوژه‌ها برای بُلد کردن موجودیت آزادی در مملکت هستند.


🔴 توضیح: این نوشته در تأیید گناه بدحجابی نیست بلکه در تحلیل استانداردهای مسئولین مربوطه و تشخیص اولویت‌هاست.


#نقص_ظاهر

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

#پی‌نوشت :

از عجایب رفتارشناسی رسانه‌ها در این حماسه‌ها، سانسور و حذف حضور #احمدی_نژاد در میان خیل علاقه‌مندان به اوست.

شاید نظرشان این است که تصویر احمدی نژاد، موجب ریبه، تلذذ و گسترش فساد‌فی‌الارض است !!!!!

و این درحالیست که مسئولین سانسورچی از سانسور حضور پرشور مردم توسط رسانه‌های بیگانه و معاند، گله‌مندند.