🔴 #مهاجرت ، راهکاری برای #مقابله با #قانون_منع_صدور_روادید_ایرانیان🔴


زمانیکه مسلمانان در مکه، تحت ظلم، توهین و تحقیر مشرکان قرار گرفته بودند، پیامبر (ص) فرمان #هجرت را صادر کرد.

مهاجرت در این شرایط، انفعال در برابر ظالم نیست، بلکه مقابله با اوست.

ماندن در این شرایط، نه تنها ظلم به خویش است، بلکه سبب گستاخ‌تر شدن ظالم می‌گردد.

#هجرت ، راهِ #پیروزی را می‌گشاید همان‌گونه که راهِ #فتح مکه را گشود.

ضمن اینکه اینگونه پیاممان بیشتر و بهتر به گوش جهان می‌رسد.

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

🔴 قانونِ #ترامپ ؛ از تهدید تا فرصت برای دستگاهِ #دیپلماسی 🔴


اگر مسئولین سیاست خارجه زرنگ باشند با بوجود آوردن شرایط بازگشت مهاجرین بخصوص نخبگان و دانشمندان، (البته غیر از مجرمان امنیتی) می‌توانند ظرفیت خوبی برای پیشرفت علمی کشور ایجاد کنند.

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

🔴 #سوره‌ی_نساء ، آیه‌ی ۹۷ :


إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ ظَالِمِی أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا 

ﻗﻄﻌﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ [ ﺑﺎ ﺗﺮﻙ ﻫﺠﺮﺕ ﺍﺯ ﺩﻳﺎﺭ ﻛﻔﺮ ، ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﻛﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﺮﻛﺎﻥ ] ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺘﻢ ﻛﺮﺩﻧﺪ [ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ]ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺒﺾ ﺭﻭﺡ ﻣﻰ  ﻛﻨﻨﺪ ، ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻰ  ﮔﻮﻳﻨﺪ : [ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﻳﻦ ﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ]ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻮﺩﻳﺪ ؟ ﻣﻰ  ﮔﻮﻳﻨﺪ : ﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ، ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﻮﺩﻳﻢ . ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﻣﻰ  ﮔﻮﻳﻨﺪ : ﺁﻳﺎ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﺪﺍ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﭘﻬﻨﺎﻭﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ [ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺮﻙ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ] ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻛﻨﻴﺪ ؟ ! ﭘﺲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺸﺎﻥ ﺩﻭﺯﺥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺑﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﮔﺎﻫﻰ ﺍﺳﺖ .

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

لینک عضویت در کانال تگرام هم‌حجره